De Haagsche Colleges

Heldring VMBO maakt sinds 1 augustus 2008 deel uit van de scholengroep de Haagse Colleges*, die uit 6 zelfstandige scholen bestaat. Wij bieden:  VMBO - economie, zorg & welzijn en de Theoretische Leerweg/mavo (TL)

Wij bieden basisvorming van het VMBO aan in de onderbouw (twee jaar) in alle leerwegen (inclusief Leerwegondersteunend onderwijs). In de bovenbouw (twee jaar) bieden wij de sectoren economie en zorg & welzijn aan in alle leerwegen (inclusief het Leerwerktraject) en daarnaast de theoretische leerweg (mavo).

We hebben goede contacten met het ROC (o.a. de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages.

Onze school is goed bereikbaar met bus 24 en 14 en tram 10 en 11 met haltes vlakbij de school.

De Haagse Colleges

  • Heldring VMBO,
  • Hofstad Lyceum,
  • Hofstad Mavo,
  • Chr. College de Populier,
  • Zandvliet College
  • Hofstede Praktijkschool
Top