Kom naar de Heldring!

Laatste nieuws

Rooster SE 1

23 november 2015 Rooster SE1 lees verder

Informatie Rekentoets

16 november 2015 Rekentoets 2015-2016 Aan het begin van dit schooljaar was de situatie zo dat het vak rekenen voor het eerst zou gaan meetellen voor het diploma. Om te slagen was minimaal een 5 nodig.  Afgelopen ... lees verder

Rooster SE 4

09 november 2015 Hier vind je het rooster voor de Schoolexamens van de 4e klas in de week van 9 tot 13 november. lees verder

Agenda

Inschrijven ouderavond 1 december

26 november 2015 Ouders van leerlingen uit klas 1, 2 en 4 worden op dinsdag 1 december 2015 verwacht om het eerste rapport van dit schooljaar te bespreken. Zij hebben hiervoor per brief een uitnodiging ontvangen. ... lees verder

Heldring VMBO

Heldring VMBO is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Heldring VMBO telt ongeveer 520 leerlingen. In de tweejarige onderbouw bieden wij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en de theoretische leerweg. In de bovenbouw, eveneens tweejarig, bieden wij het profiel economie en ondernemen en het profiel zorg & welzijn (verzorging) aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, inclusief het leerwerktraject. Daarnaast bieden wij ook in de bovenbouw de theoretische leerweg aan. Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages.

Op Heldring VMBO spelen extra ondersteuning voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, ouderparticipatie en cultuureducatie een belangrijke rol.

Onze school is goed bereikbaar met stadsbus 21 en 24, Randstad-Rail 3 en tram 11. De haltes zijn vlakbij de school.