Kom naar de Heldring!

Laatste nieuws

Brief betaling schoolgeld

30 september 2016 Brief gewijzigde manier van betaling schoolkosten. lees verder

Dringende oproep ouders

30 september 2016 CONTROLEER OF UW E-MAILADRES IN MAGISTER STAAT IN VERBAND MET DIGITALE FACTURATIE M.I.V. SCHOOLJAAR 2016-2017 lees verder

Ouderraad

28 september 2016 Ouderraadvergadering van 19.00 – 20.30 uur lees verder

Heldring VMBO

Heldring VMBO is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Heldring VMBO telt ongeveer 520 leerlingen. In de tweejarige onderbouw bieden wij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en de theoretische leerweg. In de bovenbouw, eveneens tweejarig, bieden wij het profiel economie en ondernemen en het profiel zorg & welzijn (verzorging) aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, inclusief het leerwerktraject. Daarnaast bieden wij ook in de bovenbouw de theoretische leerweg aan. Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages.

Op Heldring VMBO spelen extra ondersteuning voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, ouderparticipatie en cultuureducatie een belangrijke rol.

Onze school is goed bereikbaar met stadsbus 21 en 24, Randstad-Rail 3 en tram 11. De haltes zijn vlakbij de school.

Top