Kom naar de Heldring!

Laatste nieuws

Rooster Praktijkexamens

11 april 2016 Kijk hier hoe laat jij examen moet doen! lees verder

Presentatie KBL op De Populier

11 april 2016 Op 24 maart werd er een presentatie gegeven aan leerlingen van De Populier over de  Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) in het algemeen. Verder is nog  toegelicht op welke wijze Heldring vmbo deze ... lees verder

Uitreiking SE 5

05 april 2016 Rooster middag Rooster Avond Overige leerlingen 1 Overige leerlingen 2 lees verder

Heldring VMBO

Heldring VMBO is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Heldring VMBO telt ongeveer 520 leerlingen. In de tweejarige onderbouw bieden wij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en de theoretische leerweg. In de bovenbouw, eveneens tweejarig, bieden wij het profiel economie en ondernemen en het profiel zorg & welzijn (verzorging) aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, inclusief het leerwerktraject. Daarnaast bieden wij ook in de bovenbouw de theoretische leerweg aan. Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages.

Op Heldring VMBO spelen extra ondersteuning voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, ouderparticipatie en cultuureducatie een belangrijke rol.

Onze school is goed bereikbaar met stadsbus 21 en 24, Randstad-Rail 3 en tram 11. De haltes zijn vlakbij de school.