Kom naar de Heldring!

Laatste nieuws

Ophalen rooster TL klas 3 & 4

22 augustus 2016 De leerlingen uit klas H3T1 & H4T1 worden om 11:30 uur verwacht in de aula. Na een plenaire opening zullen jullie naar het lokaal gaan van de mentor. In het lokaal zal het rooster worden ... lees verder

Ophalen rooster EO klas 3 & 4

22 augustus 2016 De leerlingen uit leerjaar 3 & 4 richting Economie & Ondernemen worden om 10:45 uur verwacht in de aula. Na een plenaire opening zullen jullie naar het lokaal gaan van de mentor. In het lokaal zal... lees verder

Startbrief Z&W klas 3 en 4

22 augustus 2016 Belangrijke informatie voor de start van het nieuwe schooljaar. lees verder

Heldring VMBO

Heldring VMBO is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Heldring VMBO telt ongeveer 520 leerlingen. In de tweejarige onderbouw bieden wij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en de theoretische leerweg. In de bovenbouw, eveneens tweejarig, bieden wij het profiel economie en ondernemen en het profiel zorg & welzijn (verzorging) aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, inclusief het leerwerktraject. Daarnaast bieden wij ook in de bovenbouw de theoretische leerweg aan. Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages.

Op Heldring VMBO spelen extra ondersteuning voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, ouderparticipatie en cultuureducatie een belangrijke rol.

Onze school is goed bereikbaar met stadsbus 21 en 24, Randstad-Rail 3 en tram 11. De haltes zijn vlakbij de school.