Kom naar de Heldring!

Laatste nieuws

Stagebrief jaar 4

02 december 2016 Hieronder vinden jullie de stagebrieven voor leerjaar 4. Stagebrief E & O Stagebrief Z & W lees verder

Rooster herkansingen SE4

02 december 2016 Rooster herkansingen SE 4 lees verder

Nieuwsbrief voor ouders

29 november 2016 Nieuwsbrief november '16 lees verder

Agenda

Sinterklaasviering

05 december 2016 Op school vieren we gezellig sinterklaas met verschillende activiteiten. Als de leerlingen lief zijn geweest dit jaar komt de Sint misschien zelfs langs! lees verder

Theatervoorstelling klas 3

07 december 2016 Voor het vak ckv gaan de derde klassen naar de theatervoorstelling "Sell me you secret" lees verder

Met klas 3 naar het theater

12 december 2016 Klas 3 gaat voor ckv nóg een keer naar het theater. Harstikke leuk! lees verder

Heldring VMBO

Heldring VMBO is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Heldring VMBO telt ongeveer 520 leerlingen. In de tweejarige onderbouw bieden wij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan met of zonder leerwegondersteunend onderwijs en de theoretische leerweg. In de bovenbouw, eveneens tweejarig, bieden wij het profiel economie en ondernemen en het profiel zorg & welzijn (verzorging) aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, inclusief het leerwerktraject. Daarnaast bieden wij ook in de bovenbouw de theoretische leerweg aan. Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages.

Op Heldring VMBO spelen extra ondersteuning voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, ouderparticipatie en cultuureducatie een belangrijke rol.

Onze school is goed bereikbaar met stadsbus 21 en 24, Randstad-Rail 3 en tram 11. De haltes zijn vlakbij de school.

Top